j o n a s   n i l s s o n  -  a r t i s t                a b o u t / n e w s              w o r k s              c v              c o n t a c t 
a b o u t 


n e w s

Konstnär
2016 återupptog jag mitt konstnärliga arbete igen efter några års paus. Det hela sammanföll med att jag fick ett nytt jobb 2012 samt flyttade ut på landet 2013, vilket ledde till en ny vardag, nya upptäckter och insikter.

Genom flytten ut till landet har jag valt att gå tillbaks till att jobba med objekt och installationer efter 13 års arbete med videokonst. Idag hämtar jag till stor del idéer och arbetsmaterial från min närmiljö.

Jag är medlem i Smålands Konstnärsförbund.

Tillsammans med Eva Olsson var jag en av grundarna, samt curator för Art Temple 1:85 (före detta Art:Screen) under 2005-2014.

                            - - -
Artist
After having a few years break from my artistic work, I begun again in 2016. I got a new jobb 2012 and in 2013 I moved out to the countryside which means new everyday life, new discoveries and insites.

By moving out to the countryside, I have chosen to go back to work with objects and installations after 13 years working with video art. Today in large parts my ideas and working materials will come from my immediate environment.

I am a member of the artist association Smålands Konstnärsförbund.

Together with Eva Olsson I was the co-founder and curator for Art Temple 1:85 (former Art:screen) during 2005-2014.© Jonas Nilsson 2016